Rozšíření v Evropě

Piják lužní se vyskytuje v pásu napříč Evropou od Španělska na západě až po Sibiř, včetně jižní části Britských ostrovů. Zejména v posledních dvou dekádách areál výskytu pijáka významně roste, zejména směrem na sever, což má za následek expanzi psí babeziózy. Nejvýznamnější změny v posunu směrem na sever je možno sledovat v Německu, Polsku a v pobaltských státech.

Rozšíření v ČR

V ČR se piják tradičně vyskytuje na extrémním jihovýchodě republiky, v pomyslném trojúhelníku sevřeném řekami Dyjí (zhruba od Mikulova směrem k Lanžhotu) a Moravou (především od Hodonína směrem po proudu Moravy). Mezi významné oblasti výskytu patří vlastní soutok Moravy a Dyje, Břeclav a přilehlé okolí, Lednice, okolí Pálavy a širší okolí Mušovských přehradních nádrží pod Pálavou. V těchto lokalitách je piják známý po mnoho desetiletí. V poslední době se zdá, že i u nás dochází k posunu, nejnovější ojedinělé nálezy pochází z oblastí severovýchodně od Brna. Rozhodně ale nelze vyloučit, že rozšíření pijáka je již mnohem širší, hledání jeho dalších lokalit je cílem našeho (a teď i vašeho) projektu.