Ondřej Daněk

V19196@vfu.cz

Realizace

Ondřej Daněk je postgraduální student Ústavu patologické morfologie a parazitologie na VETUNI v Brně a zabývá se parazity volně žijících šelem střední Evropy. Od 4. ročníku pregraduálního studia spolupracuje na výzkumu parazitárních těchto šelem, především vlků a rysů. Během studia se nad rámec výuky účastnil letní školy parazitologie v deltě Dunaje, kurzu polární zoologie na Špicberkách, či několika vakcinačních kampaní pro lidi bez domova, pořádaných Veterináři bez hranic. Vzhledem ke stále častějším nálezům pijáků lužních na studovaných šelmách se doktor Daněk v roce 2020 stal členem týmu na výzkumném projektu „Najdi pijáka“ a propojil tak oblast volně žijících a domácích masožravců v kontextu pijáka lužního a jím přenášených patogenů. Na projektu nyní koordinuje komunikaci s veřejností a je zodpovědný za detekci patogenů v obdržených pijácích.

David Modrý

modryd@vfu.cz

(Prof., MVDr., Ph.D.) Supervize projektu

Veterinární parazitolog, 2011 jmenován profesorem v oblasti infekčních nemocí na Fakultě veterinárního lékařství VFU Brno. Kromě VFU působí dlouhodobě jako výzkumný pracovník Parazitologického ústavu AVČR v Českých Budějovicích. Dlouhodobě se věnuje výzkumu infekčních onemocnění sdílených mezi domácími a zájmovými zvířaty, volně žijícími zvířaty a člověkem. Hlavní oblasti zájmu zahrnují jak témata „domácí“ kterými jsou např. klíšťaty přenášené infekce masožravců a domácích kopytníků, tak i práci na „exotických“ modelech, jako jsou především afričtí lidoopi, sloni, kytovci a plazi. Kromě výzkumné a diagnostické činnosti na poli infekčních nemocí se věnuje problematice rozvojových projektů s veterinárními tématy v tropických zemích, mj. v pozici ředitele obecně prospěšné společnosti Veterináři bez hranic ČR a člena širšího vedení Vétérinaires sans Frontières International. Od roku 2012 přednosta Ústavu patologické morfologie a parazitologie FVL VFU Brno.